O myšlenkových mapách

Vladimír Toncar
 

Úvod

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o tom, co jsou myšlenkové mapy a k čemu je lze použít. Samozřejmě nebudou chybět ani příklady.

Používám myšlenkové mapy už řadu let. Začal jsem tak, že jsem si nainstaloval aplikaci Freemind a začal malovat první mapu, ale možná je lepší mít k myšlenkovým mapám nějaký strukturovaný úvod — proto tento článek. Myslím si, že myšlenkové mapy jsou užitečný nástroj a že informace o nich lze shrnout na poměrně malém prostoru. Před lety se mi dostala do ruky kniha Tonyho Buzana, How to Mind Map, která mi tento názor poměrně dobře potvrdila.

Myšlenkové mapy ("Mind maps") jsou jedním z mnoha způsobů strukturovaného záznamu informací. K vynálezu "moderních" myšlenkových map se hlásí Tony Buzan, nicméně podobná témata (konceptuální mapy a sémantické sítě) se objevila už v pracích dřívějších autorů. Schémata podobná myšlenkovým mapám lze údajně najít i v dílech ze starého Řecka (Porfyrios, viz Wikipedia).

Myšlenkové mapy se hodí pro strukturované psaní poznámek, jako nástroj při analýze a řešení problémů nebo pomůcka při studiu (při tvorbě mapy pochopíte strukturu dané problematiky a podle mapy si lze studované téma také zopakovat). Pokud se stejně jako já pohybujete v IT, možná vás zaujme, že myšlenkové mapy mohou zafungovat jako docela dobrá forma odlehčené specifikace ("light-weight specification"). Myšlenkové mapy jsou informačně hutnější než běžný text, přesto se s nimi v mnoha případech pracuje lépe než s textem.

Jak na to

Pojďme se podívat na to, jak se myšlenkové mapy tvoří. Pravidla jsou jednoduchá:

  • hlavní téma (název) umístíme do středu;
  • jednotlivé části pak rozmísťujeme kolem středu a spojíme je se středem čarami;
  • části se mohou dále větvit podle potřeby;
  • pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč hierarchií;
  • v mapě bychom měli používat barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění (míru určitě odhadnete sami, cílem samozřejmě není mapu znepřehlednit);
  • je účelné používat buď jednotlivá slova nebo krátká slovní spojení - prostě se soustřeďte na strukturu problému a souvislosti jednotlivých částí, neplýtvejte silami na formulování celých vět;
  • během práce na mapě se neomezujte - vezměte si velký papír nebo si přilepte další list (cílem je omezit počet faktorů, které brání soustředění a "rozmachu" kreativity).

Tato pravidla můžeme zobrazit přímo v myšlenkové mapě takto:

priklad
(soubor pro FreeMind, myšlenková mapa ve flash prohlížeči)

Uvedená pravidla nejsou žádnými dogmaty a určitě narazíte na případy, kdy je užitečné některá z nich porušit. Pokud například rozpracujete nějaké téma do hloubky, asi budete do některých uzlů (těch více vzdálených od středu mapy) umisťovat i delší formulace.

Budete-li hledat inspiraci pro tvorbu a použití vlastních myšlenkových map, na webu lze najít řadu příkladů, od mapy s přehledem o hubnutí po velmi rozsáhlou mapu o Web 2.0 od pana Yordona.

 

Pokračování...

Obsah

Související

Myšlenková mapa prakticky – průvodce tvorbou myšlenkové mapy v aplikaci Freemind.