Přehled protokolu H.323

Vladimír Toncar
 

Standard H.323, nesoucí název "Packet-based multimedia communications systems" je Voice-over IP protokol definovaný Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). ITU existuje již od roku 1890 a organizačně spadá pod Organizaci spojených národů.

První verze H.323 byla uveřejněna v roce 1996, poslední — šestá — verze byla přijata v červnu 2006. H.323 je "zastřešující" standard, kterému jsou podřazeny následující protokoly:

 • H.225.0 – hovorová signalizace
 • Q.931 – protokol vypůjčený z L3 vrstvy ISDN, v H.323 se používá s modifikacemi pro signalizaci během hovoru (jsou v něm zapouzdřeny zprávy protokolu H.225.0)
 • H.245 – protokol pro vyjednání parametrů multimediálních kanálů
 • H.235 – bezpečnostní a ověřovací mechanismy
 • RTP – protokol IETF (viz [9]) pro přenos multimediálních dat v reálném čase
 • H.450.x – doplňkové služby (např. Call transfer, diversion, hold)
 • atd.

Většina těchto protokolů používá definiční jazyk ASN.1 a zprávy se pro přenos kódují metodou ASN.1 PER (Packed Encoding Rules). Výjimkou je protokol Q.931, který byl definován dříve, než ITU začalo používat ASN.1, a používá vlastní způsob binárního kódování. Druhou výjimkou je protokol RTP, který pochází od IETF.

 

Entity v H.323 síti a terminologie

Protokol H.323 rozlišuje tyto druhy entit:

 • Terminál – obvykle HW nebo SW telefon, za speciální případ terminálu lze považovat i např. systém hlasové pošty
 • Brána (Gateway) – zařízení, které umožňuje obousměrnou komunikaci se zařízeními v jiné komunikační síti (např. ISDN, analogová tlf. síť, jiná H.323 síť). Brána formálně sestává z "Media Gateway Controller" (MGC, obsluha hovorové signalizace) a "Media Gateway" (MG, směrování audio/video proudů). MGC a MG tvoří obvykle jedno fyzické zařízení, v opačném případě se hovoří o tzv. dekomponované bráně.
 • Konferenční jednotka (MCU) – opět se formálně dělí na Multipoint Controller (MC, obsluha hovorové signalizace během konference) a Multipoint Processor (MP, obsluha multimediálních kanálů, mixování audia, atd.)
 • Gatekeeper – volitelná entita, která poskytuje služby překladu adres a řízení provozu v H.323 síti.

Pro terminály, brány a konferenční jednotky se souhrně používá termín "koncová zařízení" ("endpoint"). Gatekeeper je centrálním řídícím prvkem H.323 sítě. Pokud se nějaké koncové zařízení zaregistruje na gatekeeperu, jsou pro něj veškeré pokyny od gatekeeperu závazné (například povel k ukončení hovoru). Množina zařízení spravovaná jedním gatekeeperem se označuje termínem “zóna”.

 

Pokračování...