Myšlenková mapa prakticky

Vladimír Toncar
 

Cílem tohoto článku je posloužit jako jednoduchý tutoriál pro tvorbu myšlenkových map v aplikaci Freemind. Text je zaměřen na začínající uživatele. Čtenář, který hledá obecnější úvod do myšlenkových map, by měl věnovat pozornost předchozímu článku O myšlenkových mapách.

Pro lepší využití tohoto článku je dobré si jednotlivé kroky hned zkoušet ve Freemindu. Nemáte-li Freemind přímo k dispozici, doporučuji si prohlédnout jednotlivé příklady ve flash variantě — ta jedostupná přes odkaz "flash" pod obrázky. Zkratka "mm" pak označuje soubory ve formátu pro Freemind.

Článek vede čtenáře kroky potřebnými pro vytvoření konkrétní myšlenkové mapy. V této mapě se pokusíme zachytit kategorizaci vína v České republice — rozdělení pěstitelských oblastí a rozdělení vín podle kvality. Můžeme i stručně zmínit zdroj informací — vinařský zákon. To už nám popisuje první jednoduchou verzi myšlenkové mapy, která je zachycena na obrázku 1.

Obr. 1
Figure
 

Tuto myšlenkovou mapu začneme tvořit následovně (předpokládejme, že Freemind je už spuštěný):

 1. Vytvoříme novou prázdnou mapu: V menu zvolíme Soubor > Nová nebo stiskneme Ctrl-N. Nová mapa obsahuje pouze centrální uzel.
 2. Klikneme na centrálním uzlu a napíšeme text "Víno".
 3. Stiskneme tlačítko Insert — vytvoří se nám nový uzel vlevo od centrálního.
 4. Napíšeme text "oblasti" a stiskneme Enter (tím ukončíme editaci uzlu).
 5. Stiskneme ještě jednou Enter, tím vytvoříme další nový uzel pod právě napsaným.
 6. Napíšeme text "kvalita" a potvrdíme ho klávesou Enter.
 7. Abychom neměli všechny podřízené uzly na jedné straně, vrátíme se do centrálního uzlu (stačí ukázat myší nebo na něj přejdeme kurzorovými šipkami nebo jednoduše stiskneme klávesu Esc).
 8. Stiskneme klávesu Insert — vznikne nový uzel, tentokrát vlevo od centrálního uzlu.
 9. Napíšeme text "zákon" a potvrdíme ho klávesou Enter.
 10. Vytvořenou myšlenkovou mapu si uložíme.

Nyní můžeme začít přidávat podrobnosti. Česká republika je rozdělena na dvě vinařské oblasti, Moravu a Čechy. Moravská oblast se dále dělí na podoblasti Mikulovskou, Znojemskou, Velkopavlovickou a Moravské Slovácko. Česká vinařská oblast má podoblasti jen dvě, Mělnickou a Litoměřickou. Tuto strukturu zachytíme v myšlenkové mapě následovně:

 1. Ukážeme myší na uzel "oblasti" nebo se něj přesuneme pomocí kurzorových šipek.
 2. Stiskneme klávesu Insert — vznikne nový podřízený uzel, do kterého zadáme "Čechy". Editaci uzlu ukončíme pomocí Enter.
 3. Stiskneme ještě jednou klávesu Enter a tím vznikne nový uzel pod uzlem "Čechy". Zadáme do něj slovo "Morava".
 4. Vrátíme se do uzlu "Čechy" a již známým postupem vytvoříme podřízené uzly pro "podoblast Mělnická" a "podoblast Litoměřická".
 5. Obdobně zadáme moravské podoblasti a mapu si uložíme stiskem Ctrl-S. Náš výsledek by měl odpovídat obrázku 2.
Obr. 2
Figure
 

Není ale právě hezké, že se nám v myšlenkové mapě šestkrát opakuje slovo "podoblast". Možná by bylo hezčí mít uzel nazvaný například "podoblasti" a teprve na něj napojit názvy podoblastí. Můžeme postupovat takto:

 1. Přesuneme se do uzlu "podoblast Mělnická" a stiskem Shift-Enter nad ním vytvoříme nový uzel, do kterého napíšeme "podoblasti".
 2. Myší uchopíme uzel "podoblast Mělnická" a přetáhneme ho na nově vytvořený uzel "podoblasti". Tím se z něj stane uzel podřízený uzlu "podoblasti". Stejně to uděláme i s uzlem "podoblast Litoměřická".
 3. Klikneme na uzlu "podoblast Mělnická", uzel tím přejde do režimu editace. Vymažeme z něj slovo "podoblast". Pokud bychom se na něj přesunuli pomocí kurzorových kláves nebo pokud už uzel má nějaké své podřízené uzly, režim editace se aktivuje tlačítkem F2.
 4. Stejně opravíme i uzel "podoblast Litoměřická".
 5. Nyní obdobným postupem přeskupíme i moravské podoblasti. Výsledek je ukázán na obrázku 3.
Obr. 3 [mm, flash]
Figure
 

Myšlenková mapa je nyní dostatečně velká, abychom si ukázali jednu z důležitých funkcí Freemindu: možnost sbalit (a pak zase rozbalit) některé větve mapy a tím řídit složitost zobrazení. Sbalení nebo rozbalení se provede kliknutím na konkrétní uzel nebo stiskem mezerníku. Pokud nemáte paralelně spuštěný Freemind, můžete si sbalení a rozbalení větví mapy vyzkoušet ve flashovém prohlížeči. Sbalená větev mapy je označena malým kroužkem za posledním viditelným uzlem.

Věnujme se nyní rozdělení vína podle kvality. Nejběžnějším vínem je víno stolní. Na jeho etiketě nesmí být uváděn ročník ani odrůda. Zvláštním druhem stolního vína je zemské víno. Podmínkou pro využití tohoto označení je, že nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos (14 tun na hektar) a hrozny dosáhly cukernatosti alespoň 14 stupňů normalizovaného moštoměru. Etiketa zemského vína může obsahovat název odrůdy, pokud daná odrůda byla při výrobě zastoupena alespoň 85 procenty.

Další kvalitativní kategorií je víno jakostní. Víno lze takto označit, pokud nebyl překročen nejvyšší povolený hektarový výnos a víno dosáhlo cukernatosti alespoň 15 stupňů. V označení jakostního vína lze použít dovětek "odrůdové" nebo "známkové". Etiketa jakostního vína obsahuje název vinařské oblasti, volitelně může obsahovat název odrůdy (podmínkou je použití nejméně 85% hroznů dané odrůdy), podoblasti, vinařské obce a viniční tratě.

Nejvyšší kategorii představuje jakostní víno s přívlastkem. Jsou definovány následující přívlastky:

 • kabinetní víno — cukernatost hroznů nejméně 19 stupňů
 • pozdní sběr — cukernatost hroznů nejméně 21 stupňů
 • výběr z hroznů — z vybraných hroznů o cukernatosti alespoň 24 stupňů
 • výběr z bobulí — vybírají se už nikoli celé hrozny, ale jen bobule, cukernatost alespoň 27 stupňů
 • výběr z cibéb — pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo bobulí přezrálých, cukernatost alespoň 32 stupňů
 • ledové víno — vyrobeno z hroznů sklizených při teplotách -7 st. Celsia a nižších, hrozny při sklizni a zpracování zůstaly zmrazeny, cukernatost nejméně 27 stupňů
 • slámové víno — hrozny byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň tří měsíců, cukernatost získaného moštu byla alespoň 27 stupňů

Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje název vinařské oblasti a podoblasti. Může obsahovat název odrůdy, vinařské obce a viniční tratě. Název viniční tratě a obce jsou přípustné jen tehdy, pokud hrozny pocházejí výlučně z dané trati nebo obce.

Pokuste se nyní sami vytvořit část mapy, která popíše první dvě kategorie vína — víno stolní a víno jakostní. Plný popis jakostního vína s přívlastkem by mapu příliš zkomplikoval, takže uveďte jen název této kategoie. Pokud budete chtít do některého uzlu zadat delší text, dialog pro editaci dlouhého uzlu se otevírá pomocí Alt-Enter.

Máte nakresleno? Pokračujte dále a porovnejte si své řešení s obrázkem 4.

Obr. 4 [mm, flash]
Figure
 

Vaše myšlenková mapa samozřejmě nemusí vypadat přesně jako obrázek 4. Každá srozumitelná mapa je správným řešením.

V předchozím popisu se vysktl výraz "stupeň normalizovaného moštoměru". Jeden stupeň normalizovaného moštoměru znamená 1 kilogram cukru na 100 litrů hroznového moštu. Určitě bude vhodné tento termín v mapě zmínit. Měli bychom také doplnit údaje o vinařském zákonu. Jeho celý název je Zákon o vinohradnictví a vinařství a byl přijat jako zákon č. 321 v roce 2004, novelizován byl zákonem č. 215 v roce 2006. Mapa po přidání těchto údajů je na obrázku č. 5. Připomeňme si, že nový podřízený uzel se vytváří klávesou Insert, pro vytvoření nového uzlu na stejné úrovní postačí stisknout Enter nebo Shift-Enter (v druhém případě vznikne nový uzel nad uzlem právě vybraným).

Obr. 5 [mm, flash]
Figure
 

Myšlenková mapa je nyní obsahově kompletní (přívlastková vína jsme vynechali úmyslně). Ještě by bylo vhodné mapu trochu zpřehlednit. Můžeme například zvýraznit hlavní témata tučným písmem a také zvětšit písmo v hlavním uzlu. Nastavení tučného písma provedeme tak, že ukážeme na zvolený uzel a stiskneme klávesovou kombinaci Ctrl-B. Zvětšení písma lze dosáhnout kliknutím pravým tlačítkem na uzlu a zvolením "Formát" > "Větší font" ("Larger Font"). Výsledek této úpravy je na obrázku 6.

Obr. 6 [mm, flash]
Figure
 

Naše myšlenková mapa je hotová. Gratuluji, pokud jste při čtení tohoto článku vytvořili ve Freemindu svoji první mapu!

Budete-li mít chuť se ještě více pocvičit, můžete do mapy doplnit údaje o přívlastkových vínech. Pro porovnání, toto je moje verze takto zkompletované myšlenkové mapy.

Související

O myšlenkových mapách