Metody optimalizace hovorové signalizace

Protože způsob hovorové signalizace navržený v H.323 ver. 1 měl několik nedostatků, přistoupilo se v dalších verzích k několika optimalizačním krokům, které lze stručně shrnout takto:

  1. Snížení počtu TCP spojení – aby se nemuselo otevírat druhé spojení pro H.245, je možné použít “tunelované” H.245. Zprávy se zakódují do binárního tvaru (ASN.1 PER) a v binárním tvaru se přiloží do té zprávy Q.931/H.225.0, která je právě k dispozici – není-li žádná, využije se zpráva Facility. Je to už druhá úroveň binárního vnoření, protože zakódovanou zprávu protokolu H.245 vložíme do zprávy protokolu H.225.0 a tu po zakódování vložíme do zprávy protokolu Q.931.
  2. Rychlejší vyjednání parametrů audia/videa – standardní výměna zpráv protokolem H.245 potřebuje obvykle 3 “round-tripy”, než dojde k vyjednání potřebných parametrů (hlasování master/slave, výměna informací o schopnostech terminálů, otevření logických kanálů). Zavedla se proto procedura “Fast Connect” (někdy též “Fast Start”), která spočívá v tom, že endpoint připraví několik variant zpráv H.245 request openLogicalChannel, podle toho, kolik kodeků podporuje. Tyto varianty binárně zakóduje a jako pole bajtových řetězců přiloží do zprávy Q.931/H.225.0 (např. Setup). Protistrana si některou z variant vybere a pošle ji zpět spolu se svojí nabídkou možností. Tímto způsobem je o kodecích, IP aresách a portech rozhodnuto již v okamžiku přijetí hovoru. Zbytek výměny H.245 zpráv pak proběhne standardním způsobem, buď v separátním TCP kanále nebo metodou tunelování, Fast Connect a tunelované H.245 mohou být použity nezávisle na sobě.
  3. H.323 verze 4 přidala ještě jednu zrychlovací úpravu, tzv. “Parallel H.245” - ta spočívá v binárním zapouzdření zprávy H.245 request terminalCapabilitySet do zprávy Setup, opět nezávisle na jiných optimalizačních metodách. Volaný endpoint je tak seznámen se schopnostmi volající strany současně se žádostí o navázání hovoru.
  4. Early media start – RTP kanály se rozběhnou ihned, jakmile jsou jejich parametry vyjednány, nečeká se na přijetí hovoru – v okamžiku přijetí se pouze přepne na skutečný zdroj zvuku. Skutečný přínos této metody pro uživatele je vhodné otestovat v konkrétních podmínkách, neboť je závislý na konfiguraci sítě, počtu směrovačů nebo firewallů v cestě, atd. Metoda nemusí být vhodná pro poskytovatele PC-to-phone služeb, protože hovor zabírá část přenosového pásma ještě před tím, než je spojen a tudíž tarifikován.

 

Pokračování...